Biljna ulja maslaci macerati

Biljna (ili bazna, nosiva) ulja imaju hranidbenu vrijednost za kožu (izvana) i za cijeli organizam (unošena oralnim putem). Zbog nanošenja na veće površine tijela, npr. tijekom masaže, ulja moraju biti visoke kakvoće, nerafinirana i hladno prešana. Rafiniranjem, ulja gube biološke molekule koje se nalaze u njemu, a upravo su one neophodne za prehranu kože. Hladno prešana ulja imaju miris i okus po biljci iz koje su dobivena, dok rafinirana ulja to nemaju. Toplom ekstrakcijom ulja dobiva se veća količina ulja, no zbog izlaganja visokoj temperaturi dolazi do uništenja i denaturacije biološki aktivnih molekula, pa je ulje dobiveno tim postupkom daleko manje vrijedno. Biljna ulja koriste nam i kao nosači eteričnih ulja.

U biljnim uljima ljekovite su i masne kiseline u sastavu triglicerida. Tipični primjeri za to su biljna ulja noćurka ili boražine koja sadrže γ-linolensku kiselinu, te ulja lana, konoplje ili oraha koji sadrže α-linolensku kiselinu.

Biljna se ulja međusobno razlikuju po sastavu koji im određuje i svojstva.

Filter